Belgium

Flanders

Access to Land member: De Landgenoten

Handbook for local authorities: VVSG cookbook VVSG. (2022). De lokale honger stillen. Kookboek voor circulair voedselbeleid.

Networks:

Other tools:

Wallonia & Brussels

Access to Land member: Terre-en-Vue

Handbook for local authorities: Terre en Vue (2022). Guide de gestion des terres publiques

Networks and organisations:

Other resources:

Last updated

Logo